کلینیک دندانپزشکی آرام

درمان ریشه

پر کردن دندان

پر کردن دندان

بایدها و نبایدهای بعد از پر کردن دندان :  با وجود اینکه پرکردن دندان برای درمان حفره های دندان یکی از درمان های دندانپزشکی رایج

تماس با ما