لمینت

مراقبت های بعد از لمینت دندان-min

مراقبت های بعد از لمینت دندان

لمینت دندان لایه نازکی از  مواد است که روی قسمت جلویی دندان قرار می گیرد. لمینت ها راهی سریع و راحت برای ایجاد یک لبخند

تماس با ما